Naslovnica
Dokumenti Općine
Općinska uprava
Sjednice Općinskog vijeća
Povijest
Grb Općine
Proračun Općine
Opć. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natječaji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvještaji
proračuna
Porez na nekretnine
Informiranje
Službene novine
Općine Skrad
Komunalna infrastruktura
Korisni linkovi
Zaštita osobnih podataka
EU projekti
Savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću
Kontakti
 
 
  
   
 
 

Statut Općine Skrad

Izvješće Općine Skrad o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Odluka o načinu pružanja sakupljanja komunalnog otpada

Cjenik dimnjačarskih usluga na području Općine Skrad

Provedbeni program Općine Skrad za razdoblje 2021.-2025. godine

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima kojima Općina Skrad nije osnivač

Odluka o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Skrad

Procedura korištenja službenog automobila

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Skrad

Projekt ukupnog razvoja Općine Skrad 2006.-2011.

Strategija razvoja Općine Skrad 2015.-2020.

Plan razvoja turizma Općine Skrad 2007.-2015.

Odluka o donošenju Prostornog plana Općine Skrad

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Skrad

Odluka o komunalnom redu na području Općine Skrad

Izvješće o radu Općine Skrad za 2007. godinu

Odluku o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija (pročišćeni tekst)

Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine Skrad

Odluka o deficitarnim zanimanjima

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Skrad

Odluka o izradi UPU Skrad [.pdf 125kb]
Granica obuhvata plana [.pdf 616kb]

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Skrad

Plan razvoja poljoprivrede Općine Skrad 2008.- 2018.g.

Izvješće o radu Općine Skrad za 2008. godinu

Odluka o izradi UPU 2 u Skradu

Plan gospodarenja otpadom Općine Skrad

Izvješće o radu Općine Skrad za 2009.g.

Odluka o izradi UPU 4

Odluka o socijalnim stipendijama

Odluka o izradi Urbanističkih planova uređenja 5 i 6

Odluka o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Skrad

Odluka o osnivanju i imenovanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Skrad

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Strategije razvoja Općine Skrad za razdoblje od 2015. – 2020.

Odluku o lokalnim porezima Općine Skrad

 
 

Biciklističke staze Općine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Općine Skrad
 
 

Obavijesti vezane uz koronavirus
 
 

Izbori za Hrvatski
sabor 2020.
 

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske