Naslovnica
Dokumenti Općine
Općinska uprava
Sjednice Općinskog vijeća
Povijest
Grb Općine
Proračun Općine
Opć. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natječaji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvještaji
proračuna
Informiranje
Službene novine
Općine Skrad
Korisni linkovi
Kontakti
 
  
   
 
Financijski izvještaji Proračuna Općine Skrad za 2015.godinu
 
Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015. – referentna stranica
 
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015. – obrazac PR-RAS
 
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015. – obrazac RAS - funkcijski
 
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015. – obrazac P-VRIO
 
Bilanca – stanje na dan 31.12.2015. – obrazac BIL
 
Izvještaj o obvezama za razdoblje 01.10.2015.-31.12.2015. – Obveze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Biciklističke staze Općine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Općine Skrad