Natjecaj 08.02.2019.

Natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Skrad i Zahtjev za davanje u najam stana

 
Natječaj 08.02.2019.

Natječaj za voditelja knjižnice

 
Natječaj 3.12.2018.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

 
Natječaj 15.10.2018.

1) Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2018./2019. godinu

- Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita;

2) Natječaj za dodjelu socijalnih učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2018./2019. godinu

- Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

 
Natječaj 24.05.2018.

Pregled rezultata javnog natječaja za financiranje javnih potreba iz Proračuna Općine Skrad za 2018. godinu

 
Natječaj 24.04.2018.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Skrad

 
Natječaj 27.02.2018.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba iz Proračuna Općine Skrad za 2018. godinu

- Obrazac JP18-DVOFIN

- Obrazac JP18-IP

- Obrazac JP18-OP

- Obrazac JP18-PROR

- Upute za prijavitelje

 
Obavijest 22.01.2018.

Godišnji plan natječaja

 
Javni poziv 16.10.2017.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad.

 
Natječaj 13.10.2017.

1) Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

- Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita;

2) Natječaj za dodjelu socijalnih učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

- Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

 
Javni poziv 2.10.2017.

Javni poziv - izmjera, obilježavanje i ucrtavanje nerazvrstanih cesta GI13 i GI14m k.o. Divjake

 
Javni natječaj 21.02.2017.

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 
Natječaj 9.02.2017.

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto administrativni referent u Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – komunalni redar u Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad

 
Javni natječaj 5.01.2017.

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad

 
Javni poziv 26.10.2016.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad

 
Javni natječaj 30.09.2016.

Javni natječaj natječaj za financiranje javnih potreba iz Proračuna Općine Skrad za 2017.g. i pripadajuću dokumentaciju

a) Obrazac osnovnih podataka o udruzi (JP17-OP)

b) Obrazac osnovnih podataka o programu (JP17-PR)

c) Obrazac proračuna projekta /programa (JP17-FIN)

d) Izjava o partnerstvu

 
Natječaj 30.09.2016.

N A T J E Č A J za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2016./2017. godinu

N A T J E Č A J za dodjelu socijalnih učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2016./2017. godinu

 
Natječaj 25.04.2016.

N A T J E Č A J za davanje u zakup Izletničkog doma u Zelenom viru

 
Natječaj 13.01.2016.

Natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Skrad

Zahtjev za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Skrad.

 
Javni poziv 18.11.2015.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad

 
Natječaj 6.10.2015.

N A T J E Č A J za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2015./2016. godinu

N A T J E Č A J za dodjelu socijalnih učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2015./2016. godinu

 
Javni natječaj 2.10.2015.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba iz Proračuna Općine Skrad za 2016. godinu i pripadajuću dokumentaciju:

obrazac - Osnovni podaci o programu (JP16-PR)

obrazac - Osnovni podaci o udruzi (JP16-OP)

obrazac proračuna programa udruge/druge pravne osobe za 2016.g.

obrazac - Izjava o partnerstvu.

 
Javni poziv 27.06.2015.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih djelatnost temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

 
Javni poziv 29.05.2015.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Skrad

 
Natječaj 22.05.2015.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu kuglane u Skradu

 
Natječaj 1.04.2015.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

 
Obavijest 22.01.2015.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu učeničkih stipendija za šk.god. 2014/2015.

 
Ponovljeni natječaj 7.01.2015.

PONOVLJENI NATJEČAJ za dodjelu učeničkih stipendija za školsku 2014./2015. godinu

 
Javni poziv 28.11.2014.

Poziv na dostavu ponuda za izradu izmjene glavnog projekta izgradnje poduzetničkog inkubatora u Skradu.

PDF dokument

 
Javni poziv 28.11.2014.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad.

PDF dokument

 
Javni natječaj 12.11.2014.

Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja za raspisani javni natječaj „Zelena energija u mom domu“ [detaljnije...]

PDF dokument

 
Javni natječaj 10.11.2014.

- Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru
korisnika sufinanciranja Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća [detaljnije...]

PDF dokument

 

 
Javni natječaj 31.10.2014.

- Neslužbena bodovna lista natječaja za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća [detaljnije...]

PDF dokument

 
Natječaj 15.10.2014.

N A T J E Č A J za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2014./2015. godinu

N A T J E Č A J za dodjelu socijalnih učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2014./2015. godinu

 
Javni natječaj 12.08.2014.

Javni natječaj za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća [detaljnije...]

 
Natječaj 11.08.2014.

N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora, predmet zakupa je poslovni prostor - DOM U ROGIMA [detaljnije...]

 
Javni natječaj 31.07.2014.

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ [detaljnije...]