Natječaj 24.05.2018.

Pregled rezultata javnog natječaja za financiranje javnih potreba iz Proračuna Općine Skrad za 2018. godinu

 
Natječaj 24.04.2018.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Skrad

 
Natječaj 27.02.2018.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba iz Proračuna Općine Skrad za 2018. godinu

- Obrazac JP18-DVOFIN

- Obrazac JP18-IP

- Obrazac JP18-OP

- Obrazac JP18-PROR

- Upute za prijavitelje

 
Obavijest 22.01.2018.

Godišnji plan natječaja

 
Javni poziv 16.10.2017.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad.

 
Natječaj 13.10.2017.

1) Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

- Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita;

2) Natječaj za dodjelu socijalnih učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

- Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

 
Javni poziv 2.10.2017.

Javni poziv - izmjera, obilježavanje i ucrtavanje nerazvrstanih cesta GI13 i GI14m k.o. Divjake

 
Javni natječaj 21.02.2017.

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 
Natječaj 9.02.2017.

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto administrativni referent u Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – komunalni redar u Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad

 
Javni natječaj 5.01.2017.

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad

 
Javni poziv 26.10.2016.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad

 
Javni natječaj 30.09.2016.

Javni natječaj natječaj za financiranje javnih potreba iz Proračuna Općine Skrad za 2017.g. i pripadajuću dokumentaciju

a) Obrazac osnovnih podataka o udruzi (JP17-OP)

b) Obrazac osnovnih podataka o programu (JP17-PR)

c) Obrazac proračuna projekta /programa (JP17-FIN)

d) Izjava o partnerstvu

 
Natječaj 30.09.2016.

N A T J E Č A J za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2016./2017. godinu

N A T J E Č A J za dodjelu socijalnih učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2016./2017. godinu

 
Natječaj 25.04.2016.

N A T J E Č A J za davanje u zakup Izletničkog doma u Zelenom viru

 
Natječaj 13.01.2016.

Natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Skrad

Zahtjev za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Skrad.

 
Javni poziv 18.11.2015.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad

 
Natječaj 6.10.2015.

N A T J E Č A J za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2015./2016. godinu

N A T J E Č A J za dodjelu socijalnih učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2015./2016. godinu

 
Javni natječaj 2.10.2015.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba iz Proračuna Općine Skrad za 2016. godinu i pripadajuću dokumentaciju:

obrazac - Osnovni podaci o programu (JP16-PR)

obrazac - Osnovni podaci o udruzi (JP16-OP)

obrazac proračuna programa udruge/druge pravne osobe za 2016.g.

obrazac - Izjava o partnerstvu.

 
Javni poziv 27.06.2015.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih djelatnost temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

 
Javni poziv 29.05.2015.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Skrad

 
Natječaj 22.05.2015.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu kuglane u Skradu

 
Natječaj 1.04.2015.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

 
Obavijest 22.01.2015.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu učeničkih stipendija za šk.god. 2014/2015.

 
Ponovljeni natječaj 7.01.2015.

PONOVLJENI NATJEČAJ za dodjelu učeničkih stipendija za školsku 2014./2015. godinu

 
Javni poziv 28.11.2014.

Poziv na dostavu ponuda za izradu izmjene glavnog projekta izgradnje poduzetničkog inkubatora u Skradu.

PDF dokument

 
Javni poziv 28.11.2014.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad.

PDF dokument

 
Javni natječaj 12.11.2014.

Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja za raspisani javni natječaj „Zelena energija u mom domu“ [detaljnije...]

PDF dokument

 
Javni natječaj 10.11.2014.

- Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru
korisnika sufinanciranja Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća [detaljnije...]

PDF dokument

 

 
Javni natječaj 31.10.2014.

- Neslužbena bodovna lista natječaja za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća [detaljnije...]

PDF dokument

 
Natječaj 15.10.2014.

N A T J E Č A J za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2014./2015. godinu

N A T J E Č A J za dodjelu socijalnih učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2014./2015. godinu

 
Javni natječaj 12.08.2014.

Javni natječaj za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća [detaljnije...]

 
Natječaj 11.08.2014.

N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora, predmet zakupa je poslovni prostor - DOM U ROGIMA [detaljnije...]

 
Javni natječaj 31.07.2014.

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ [detaljnije...]