Naslovnica
Dokumenti Općine
Općinska uprava
Sjednice Općinskog vijeća
Povijest
Grb Općine
Proračun Općine
Opć. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natječaji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvještaji
proračuna
Porez na nekretnine
Informiranje
Službene novine
Općine Skrad
Korisni linkovi
Kontakti
 
 
 
 
  
   
 
 
 

O P Ć I N A  S K R A D - P R I J A T E LJ  D J E C E
NAJ-AKCIJE

 

Najakcija 2017. - Dječje igre

Pohvala za najakciju 2017. - Dječje igre

9. Susret gradova i općina – prijatelja djece - Jastrebarsko, 17.10.2015.

Najakcija 2015. - Učimo plešući

Povelja za najakciju 2015. - Učimo plešući

Izvješće o provedbi akcije "Gradovi i općine - prijatelji djece" za 2014. godinu

Izvješće o provedbi akcije "Gradovi i općine - prijatelji djece" za 2013. godinu

Izvještaj o akciji "Općina-prijatelj djece" za 2008.g.

Izvješće o provedbi Naj-akcije "Biciklijada 2008 - Hrvatski olimpijski dan"

Izvještaj o akciji "Općina-prijatelj djece" za 2007.g.

Naj akcija za 2007 godinu

Izvješće o akciji "Gradovi i općine - prijatelji djece" za 2006. godinu

 

 

 
 

Biciklističke staze Općine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Općine Skrad