Naslovnica
Dokumenti Općine
Općinska uprava
Sjednice Općinskog vijeća
Povijest
Grb Općine
Proračun Općine
Opć. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natječaji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvještaji
proračuna
Porez na nekretnine
Informiranje
Službene novine
Općine Skrad
Komunalna infrastruktura
Korisni linkovi
Zaštita osobnih podataka
EU projekti
Savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću
Kontakti
 
 
  
   
 
 
 

O P Ć I N A  S K R A D - P R I J A T E LJ  D J E C E

 

KRONOLOGIJA ZBIVANJA U PROVEDBI AKCIJE OPĆINA - PRIJATELJ DJECE NA PODRUČJU OPĆINE SKRAD

Općina Skrad je prva Općina u Republici Hrvatskoj koja se uključila u nacionalnu i hvale vrijednu akciju koja kao temeljni zadatak ima podizanje kvalitete života djece i mladih na području nekog grada ili općine. Općinsko poglavarstvo je na sjednici održanoj 11. travnja 2000. godine donijelo odluku o uključivanju, a 30. studenoga iste godine imenovan je prvi Koordinacijski odbor za provedbu akcije kojega su činili Vedrana Tomić, Božica Tasev, Đurđica Abramović, Nada Podnar, Marija Božičević i Irena Brenc.

MANDAT 2001-2005

Drugi Koordinacijski odbor za provedbu Akcije "OPĆINA -PRIJATELJ DJECE", te odbor za brigu o djeci i mladeži imenovan je 14.ožujka 2002.godine
Taj su odbor činili:
Hrvoje Zatezalo-potpredsjednik Općinskog vijeća i predsjednik Odbora
Vjekoslav Pintar-ravnatelj Osnovne škole i član
Vedrana Tomić- odgajateljica u Dječjeg vrtića i članica
Irena Brenc-predstavnica Društva Naše djeca i članica
Marija Božičević-općinska vijećnica, predsjednica Udruge "Skradska žena" i članica
Anita Rački- zaposlenica općinske uprave i članica

Odbor je odmah nakon imenovanja počeo sa ozbiljnim radom. Donesen je četverogodišnji plan rada odbora te je počela i realizacija istoga. Kroz cijeli četverogodišnji mandat redovito su se radili Izvještaji o akciji za prethodne godine, te Izvedbeni planovi za tekuće godine u kojima se transparentno može vidjeti koliko je sredstava Općina Skrad utrošila u podizanje kvalitete života djece i mladih.

U tom razdoblju povećavala su se financijska sredstva u općinskom proračunu u korist djece i mladih pa je tako financiran rad Dječjeg vrtića, poklon paketi za Sv.Nikolu, prehrana u Dječjem vrtiću i OŠ Skrad, centralno grijanje za OŠ, prijevoz učenika, program zdravstvene knjižice, akcije "Prvi koraci u prometu", financirali smo aktivnosti u šahu, te aktivnosti Udruge Mladih Skrad. Financirali smo i potrebe djece u socijalnom programu kao participacija prehrane školske djece i djece u vrtiću i nabavka udžbenika i školskog pribora. Sufinancirali smo rad školske sportske sekcije. Uveli smo i novitete kao financiranje udžbenika za polaznike prvog razreda i naknada za novorođeno dijete od 1000 kuna.

2002. godine obilježen je po prvi put Međunarodni dan obitelji. Godišnje je općina izdvajala sredstva za povećanje školskog knjižnog fonda.

Svake godine već desetak godina unazad u organizaciji vrijedne Udruge "Skradska žena" organizira se proslava blagdana Sv. Nikole za naše najmlađe stanovnike kada tom prilikom Općina Skrad daruje djecu poklon paketima. Uz to organizira se i ples pod maskama.


Maskenbal u Domu kulture

Općina svake godine nagrađuje izvrsne osnovce, te polaznici dječjeg vrtića i škole redovito posjećuju Općinu i općinskoga načelnika.
2003. godine Odbor je pokrenuo, a Općina financirala obnovu dječjeg igrališta kraj vrtića.
Izgrađen je mali "Dječji grad", drvena kućica sa stubama i toboganom, klackalica, pješčanik te su obnovljene ljuljačke i vrtuljak. Time je igralište dobilo posve novi izgled. Dječje igralište je otvorio predsjednik odbora Hrvoje Zatezalo povodom obilježavanja Dana Općine.


Dječje igralište kod škole

U tom razdoblju članovi odbora su redovito sudjelovali na Godišnjim savjetovanjima u Zagrebu u organizaciji središnjeg Koordinacijskog odbora na kojima se raspravljalo o raznim temama u korist djece, te o ciljevima akcije i dostignućima sudionika.
Predsjednik odbora je u par navrata upoznao sudionike o provedbi akcije na području Općine Skrad i o našim nastojanjima da dobijemo taj prestižan naslov.
Na redovitom godišnjem savjetovanju 19.11.2003. godine proglašeni su dobitnici prvih javnih priznanja za dosadašnji rad u provedbi akcije, a među njima bila je i Općina Skrad kao jedina općina u Republici Hrvatskoj. Priznanje je primila delegacija odbora Vjekoslav Pintar, Vedrana Tomić i Hrvoje Zatezalo.

Prvo priznanje Općini Skrad i Odboru akcije "Općina prijatelj djece"

 

 

 

 

 

Plakat uz divlja odlagališta

Sudjelovali smo i u provedbi NAJAKCIJE za 2004. godinu koju su proveli učenici i učitelji OŠ Skrad na temu "Divlja odlagališta smeća i krupnog otpada na području Općine Skrad" za koje smo dobili pohvalu središnjeg KO odbora.
Cilj Najakcije je bio utjecati na stanovništvo da ne odlaže smeće na divlje deponije,te da se očuva okoliš od fizičkog i kemijskog onečišćenja. Prolazeći od snimljenoga stanja, učenici ekološke grupe su uz pomoć voditelja izradili anketu, te u mjesec dana na uzorku od 100 stanovnika skupili odgovore iz 11 pitanja. Zatim su izradili plakate kao podsjetnik i upozorenje te postavili panoe i znakove na terenu.Akcija je posebna po tome što su je potencirala djeca Osnovne škole, prihvatila Općina koja radi kontinuirano na tome da se divlji deponiji čiste i zatvaraju. Osim volonterskoga rada učitelja i učenika, akciju je pomogla i Općina snošenjem sredstava za odvoz i čišćenja, kao i okrjepu sudionika.

MANDAT 2005-2009

20. lipnja 2005. godine imenovan je i treći Koordinacijski odbor u sastavu:
Hrvoje Zatezalo-općinski vijećnik i predsjednik Odbora
Vjekoslav Pintar-ravnatelj Osnovne škole i član
Vedrana Tomić- odgajateljica dječjeg vrtića,općinska vijećnica i članica
Marija Božičević-predsjednica Udruge"Skradska žena", općinska vijećnica i članica
Anita Rački- zaposlenica općinske uprave i članica

Odbor je na svojoj sjednici donio četverogodišnji plan rada koji se aktivno provodi, a odnosi se na provedbu već postojećih aktivnosti sa naglaskom na uvođenje novih.
Općina je nakon dugo godina opet uvela stipendiranje studenata i učenika, a stipendije iznose 300 kuna za učenike srednjih škola, a 500 kuna za studente.
U ovom smo mandatu povećali naknade za novorođeno dijete, za prvo dijete 1500 kuna, za drugo 1750 kuna, za treće 2000 kuna, a za svako sljedeće 2250 kuna. Time Općina želi pomoći roditeljima u prvim danima života djeteta.
Pored financiranja već postojećih udruga u kojima su zastupljena djeca ili se te udruge djelom bave aktivnostima vezanim uz djecu i mlade, kao što su "Skradska žena", PD "Skradski vrh", DVD "Skrad", u 2005. godini došlo je do osnivanja dva sportska kluba Nogometnog kluba "Polet" i Skijaškog kluba "Polet" čiji su članovi djeca i mladi, a Općina financira klubove u većoj mjeri.

  Nogometaši NK "Poleta"
     
  Skijaši trkači SK "Poleta"

 

Likovni rad Gorana Vidmara "Slap"

Sudjelovali smo u NAJAKCIJI za 2005. godinu koju su izradili učenici i učitelji OŠ Skrad na temu "Zeleni vir"-mladi u turističkoj promidžbi Skrada, za koju su dobili povelju, a to je najveće priznanje u toj kategoriji nagrada i zato im VELIKA ČESTITKA od Općine Skrad.
Projektom su bili obuhvaćeni svi segmenti u proučavanju zaštićenoga krajolika "Zeleni vir". Učenici su proučili floru i faunu, povijesne podatke, zemljopisna obilježja, infrastrukturu na tom području, turizam i turističke sadržaje, pisali literarne uratke, crtali motive Zelenog vira, prezentirali radove na engleskom jeziku te stvarali glazbu. Ovaj lijepi i koristan projekt tiskan je u knjižicu koja može koristiti turističkoj promidžbi Skrada.

U Jesen 2005. godine naš odbor se bavio ispunjavanjem Završnoga izvještaja o provedbi akcije u našoj Općini. U tom izvještaju prikazali smo sve naše dosadašnje rezultate i pokazatelje kvalitete života djece kod nas. Provedena je i telefonske anketa o akciji među stanovništvom, te među djecom škole.

Početkom mjeseca studenoga 2005. godine posjetila nas je Prosudbena komisija u sastavu:
Snježana Krpes, prof.savjetnica u Savezu DND-a Hrvatske, voditeljica komisije, zadužena za područje participacije djece u lokalnoj zajednici, kulturu i sport,rekreaciju,slobodno vrijeme djece.
Marija Pleše-Sobol, socijalni radnik iz Zagreba, zadužena za područje socijalne skrbi za djecu i pomoć i podršku roditeljima.
Slavko Lacković, prof.tajnik DND-a Slavonski Brod, za područje Odgoja i obrazovanja.
Prosudbenu komisiju je dočekao Hrvoje Zatezalo, općinski vijećnik i predsjednik odbora za provedbu programa "OPĆINA - PRIJATELJ DJECE". Komisija je obavila razgovor sa njim i načelnikom Dubravkom Grbcem, te je nakon toga posjetila OŠ "Skrad" i razgovarala sa ravnateljem i članom odbora Vjekoslavom Pintarom i školskim pedagogom. Posjetili su još i Dječji vrtić, Ordinaciju opće prakse dr. Marije Skender te su razgovarali sa predstavnicima Udruga.
Dana 19. studenoga 2005. godine u Europskome domu u Zagrebu održana je dodjela prvih naslova "GRADOVI I OPĆINE-PRIJATELJI DJECE".
Tog dana Općina Skrad je kao prva Općina u Republici Hrvatskoj dobila prestižan naslov "OPĆINA SKRAD-PRIJATELJ DJECE".
Nagrade su dodjeljivale gđa. Jadranka Kosor, potpredsjednica Vlade RH , gđa. Tanja Radočaj, predstojnica ureda UNICEF-a za Hrvatsku, te prof.dr. Aida Salihagić-Kadić, predsjednica središnjeg KO i Saveza Društva Naša djeca Hrvatske.
Delegaciju od strane Općine Skrad koja je prisustvovala ovom svečanom i za nas važnome događaju činili su: načelnik Dubravko Grbac te članovi odbora Vedrana Tomić, Anita Rački i Hrvoje Zatezalo.
Od strane Općine Skrad nagradu su primili načelnik Općine Dubravko Grbac i predsjednik odbora Hrvoje Zarezalo.


Zagreb - dodjela prestižnog priznanja

Uz Općinu Skrad kao jedinu Općinu koja je kao prva taj dan dobila ovaj naslov, njega su dobili sljedeći gradovi: Čakovec, Opatija, Rijeka, Varaždin i Zabok.
Evo par riječi Prosudbene komisije o Općini Skrad:"Skrad je mala sredina u kojoj se puno radi da se život djece učini ljepšim i kroz takav rad pokaže odraslima, a prije svega roditeljima da nije potreban velik grad da djeca budu sretnija."
Nekoliko riječi predsjednika odbora Hrvoja Zatezala povodom dobivenoga priznanja koji puno znači za jednu malu općinu:"Ja ovu nagradu smatram mozaikom u kojem su složene kockice svih nas koji smo učestvovali u ostvarenju zacrtanih planova kako bi došli do toga važnoga priznanja. Pred nama sada stoje važni zadaci, potvrđivanje statusa iz godine u godinu, nalaženje novih aktivnosti koje će pridonijeti boljem životu mladih i djece u našoj općini. Mi imamo mala proračunska sredstva, ali u prosjeku izdvajamo više nego drugi gradovi i općine koji imaju puno veće proračune. Što god radili radimo za dobrobit djece. Podizanjem kvalitete života djece i nas samih želimo zadržati ljude na području naše općine. Zajedništvom se može puno učiniti."
Nekoliko riječi prvog čovjeka Općine Skrad Dubravka Grbca: "Možemo se pohvaliti da smo se prvi u Hrvatskoj uključili u ovu akciju, a sada i da smo prva općina u državi koja je dobila to prestižno priznanje. Petogodišnji rad se isplatio, do cilj nije bilo lako doći, zasluge pripadaju koordinacijskom odboru koji je operativno odradio veći dio posla, ali treba posebno zahvaliti djelatnicima i učenicima Osnovne škole, našeg vrtića, zdravstvenoj službi te djelatnicima zaposlenim u općini. Na svima nama je da nastavimo s još većim radom na dobrobit djece koji nas je i doveo do ovoga priznanja."

Povodom proslave Dana škole i 130 godina školstva na području Općine Skrad održano je svečano postavljanje ploča sa natpisom "Općina Skrad-prijatelj djece" koje su postavljene na ulasku u mjesto sa strane Zagreba i Rijeke a u popodnevnim satima u Domu kulture održana je svečana priredba u kojoj su sudjelovali učenici škole i polaznici dječjeg vrtića.

  Postavljanje ploče na ulazu u Skrad
     
  Nastup djece dječjeg vrtića

Učenici osnovne škole zajedno sa svojom učiteljicom likovne kulture obojili su zid kuglane u znaku "OPĆINA SKRAD - PRIJATELJ DJECE " te time ukrasili na svoj način središte mjesta da time svakoga domaćega i stranoga posjetitelja prisjete da je Skrad prijatelj djece.

Oslikan zid kuglane

I 2006. godine smo sudjelovali u NAJAKCIJI koju je ponovo izradila OŠ Skrad na temu skradskih kuća, a sa naslovom"Slikovnica o skradskim kućama" za koju su učenici dobili pohvalu središnjeg KO.
Radi se o foto-dokumentiranom i literarnome radu učenika na temu skradskih kuća i njihovoj povijesti. Uz fotografije i plakate skradskih kuća koje čuvaju i svjedoče o sadašnjosti i prošlosti, učenici su napisali prigodne stihove i prozne uratke od kojih je mnogo na dijalektu, otkrivajući ljepotu, stilsku i građevinsku različitost materijala, okućnica i dvorišta, jednostavnost i toplinu goranskih kuća.


Detalj stare skradske kuće

5. i 6. lipnja 2007. godine u Zagrebu u Centru mladih Ribnjak održano je tematsko savjetovanje središnjeg KO na kojemu su imali predavanja članovi središnjeg KO, te predstavnici lokalnih samouprava koji nose naslov prijatelja djece. Cilj je bio da se svojim iskustvom iz teorije i prakse gradovima i općinama pomogne i približi način na koji treba raditi da bi se postigao konačni cilj. Neke od tema su bile: Sastav i način rada koordinacijskog odbora lokalne samouprave, Načela za izvedbu godišnjih izvedbenih planova, Odabir i provedba godišnjih Naj-akcija. Na tom savjetovanju sudjelovao je i predstavnik Općine Skrad Hrvoje Zatezalo podijelivši sa ostalima iskustva o radu i ostvarivanju ciljeva male općine poput Općine Skrad.


Vožnja brodom

  Ove je godine po prvi puta Općina Skrad nagradila sve odlične učenike jednodnevnim izletom na otok Krk.

 

 
 

Biciklističke staze Općine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Općine Skrad
 
 

Obavijesti vezane uz koronavirus
 
 

Izbori za Hrvatski
sabor 2020.
 

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske