Naslovnica
Dokumenti Općine
Općinska uprava
Sjednice Općinskog vijeća
Povijest
Grb Općine
Proračun Općine
Opć. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natječaji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvještaji
proračuna
Porez na nekretnine
Informiranje
Službene novine
Općine Skrad
Komunalna infrastruktura
Korisni linkovi
Zaštita osobnih podataka
EU projekti
Savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću
Kontakti
 
 
  
   
 
Savjetovanje 10.02.2023.

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni proračuna Općine Skrad za 2023. godinu

Obrazloženje odluke o I. izmjeni i dopuni proračuna Općine Skrad za 2023. godinu

Obrazac savjetovanja - Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna za 2023.

 
Savjetovanje 27.12.2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju-Proračun Općine Skrad za 2023. godinu i projekcija proračuna za 2024. i 2025.

Izvješće o provedenom savjetovanju-Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2022. godinu

 
Savjetovanje 13.12.2022.

Proračun za 2023. i projekcija proračuna za 2024. i 2025. Godinu

Obrazloženje proračuna za 2023. i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu

Obrazac savjetovanja - Proračun za 2023. i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu

 
Savjetovanje 13.12.2022.

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni proračuna Općine Skrad za 2022. godinu

Obrazloženje Odluke o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2022. godinu

Obrazac savjetovanja - Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2022. godinu

 
Savjetovanje 1.07.2022.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana razvoja Gorskog kotara 2022.-2027.

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Prijedlog Plana razvoja Gorskog kotara 2022.-2027.

 
Savjetovanje 1.07.2022.

Obrazloženje Odluke o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2022. godinu

Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2022. godine

Obrazac savjetovanja-Proračun 2022.

 
Savjetovanje 10.03.2022.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Idejno rješenje uređenja gornjeg parkirališta

Obrazac savjetovanja - Idejno rješenje uređenja gornjeg parkirališta

Idejno rješenje uređenja gornjeg parkirališta

 
Savjetovanje 2.03.2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Skrad

 
Savjetovanje 10.01.2022.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazac savjetovanja - Odluka o načinu sakupljanja otpada

Odluka o načinu pružanja sakupljanja kom.otpada

 
Savjetovanje 22.12.2021.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Općine Skrad za 2022.g. i projekcijom proračuna za 2023. i 2024.g.

 
Savjetovanje 13.12.2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Skrad za 2022. i projekciju proračuna za 2023. i 2024. godinu

Proračun 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

 
Savjetovanje 27.09.2021.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Skrad

 
Savjetovanje 27.09.2021.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima kojima Općina Skrad nije osnivač

 
Savjetovanje 23.09.2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima kojima Općina Skrad nije osnivač

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima kojima Općina Skrad nije osnivač

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

 
Savjetovanje 23.09.2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o mjerama za poticanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Skrad

Odluka o mjerama za poticanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Skrad

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

 
Izvješće 4.08.2021.

izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2021. godinu

 
Javni poziv 23.07.2021.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2021. godinu

Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2021. godinu

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 
Javni poziv 17.06.2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o prvim izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

 
Javni poziv 24.01.2019.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o paušalnom oporezivanju kreveta i smještajnih jedinica na području Općine Skrad i pripadajući Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi i pripadajući Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom doprinosu Općine Skrad i pripadajući Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

 
Javni poziv 27.12.2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Druga izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Proračun Općine Skrad za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

 
Javni poziv 21.12.2018.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o donošenju proračuna Općine Skrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu i pripadajući Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

 
Javni poziv 21.12.2018.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o drugoj izmjeni i dopuni proračuna Općine Skrad za 2018. godinu i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

 
Izvješće 21.05.2018.

izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Plana Gospodarenja otpadom Općine Skrad za razdoblje 2018.-2023. godine

 
Javni poziv 20.04.2018.

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Skrad za razdoblje 2018. - 2023. godine

- Obrazac a sudjelovanje u postupku

- Nacrt prijedloga Plana Gospodarenja otpadom Općine Skrad za razdoblje 2018.-2023. godine

 
Javni poziv 3.07.2017.

Informiranje i savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću u postupku izrade izmjena i dopuna Strategije razvoja Općine Skrad 2015-2020

Odluka

Savjetovanje

Obrazac

 
Javni poziv 14.06.2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o lokalnim porezima Općine Skrad

Odluka

Savjetovanje

Obrazac

 
Javni poziv 14.06.2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik

Savjetovanje

Obrazac

 
 
 

Biciklističke staze Općine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Općine Skrad
 
 

Obavijesti vezane uz koronavirus
 
 

Izbori za Hrvatski
sabor 2020.
 

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske