Naslovnica
Dokumenti Općine
Općinska uprava
Sjednice Općinskog vijeća
Povijest
Grb Općine
Proračun Općine
Opć. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natječaji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvještaji
proračuna
Informiranje
Službene novine
Općine Skrad
Korisni linkovi
Kontakti
 
  
   
 
Općinski načelnik i zamjenik
     
  Damir Grgurić, dipl.ing. općinski načelnik
  Natali Ribić zamjenica općinskog načelnika
 
 
Općinsko vijeće Općine Skrad
     
1. Ivan Crnković, bacc.ing.sec
predsjednik Općinskog vijeća
HDZ
2. Josip Crnković, ing. - potpredsjednik Općinskog vijeća HDZ
3. Katarina Bertović, dipl.teol. HDZ
4. Milivoj Rupe, oec. HSS
5. Saša Gorupić HDZ
6. Tonček Kezele, ing. HDZ
7. Boris Crnković HDZ
8. Dubravko Grbac SDP
9. Melita Rački-Burić, mr.pharm.
potpredsjednica Općinskog vijeća
SDP
10. Josip Grgurić, prof.dr.sc. SDP
11. Mira Đorđević, dipl.ing.šum. ORAH
 
 
Jedinstveni upravni odjel
     
  Igor Bukovac Referent za komunalne poslove
  Anita Rački Referent za opće i administrativne poslove
  Marijan Burić komunalni radnik
  Violeta Tomljanović čistačica
 
 

Biciklističke staze Općine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Općine Skrad