Opcina Skrad Logo

Strateški dokumenti razvoja

Provedbeni program Općine Skrad za razdoblje 2021. – 2025. godine ​

Strategija razvoja Općine Skrad 2015. – 2020.​

Projekt ukupnog razvoja Općine Skrad 2006. – 2011.

Skip to content