Opcina Skrad Logo

Javni pozivi

Javni natječaj za prodaju nekretnina – zemljišta u vlasništvu Općine Skrad

Javni natječaj za prodaju nekretnina – zemljišta u vlasništvu Općine Skrad

Javni poziv za prijedlog dodjele javnih nagrada i priznanja

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu za “park u centru” na k.č.br. 3453/3, 3453/4 i 3487 u k.o. Divjake

Javni natjecaj javnih potreba Opcine Skrad te programa i projekata koje provode udruge za 2024. godinu

Lista prvenstva

Lista prvenstva prijava pristiglih na Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine  Skrad rekonstrukcijom stambenog prostora (JP-R-23/01).

Javni poziv

za poticanje rješavanja  stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine  Skrad rekonstrukcijom stambenog prostora (JP-R-23/01)

Skip to content