Opcina Skrad Logo

Prostorni planovi na snazi

II. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Skrad

Svi dosada doneseni Prostorni planovi Općine Skrad (uključujući karte) dostupni su u sklopu Registra prostornih planova Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Javne rasprave

Izvješće o stanju u prostoru

Odluke

Skip to content