Opcina Skrad Logo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja II. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu

Skip to content