Opcina Skrad Logo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026.

Skip to content