Opcina Skrad Logo

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, iz područja društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige o djeci, obrazovanja i odgoja, socijalne skrbi, zdravstva i udruga, iz područja komunalnog gospodarstva, prostornog i urbanističkog planiranja: uređenje naselja i stanovanja, zaštita okoliša. ,gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Skrad i drugo.

JUO vodi materijalno i financijsko poslovanje Općine Skrad, administrativno-tehničke poslove vezano uz proračun i godišnji obračun proračuna, naplate općinskih prihoda, obavlja računovodstvene poslove, vodi knjigovodstvene evidencije imovine općine, poslove osiguranja imovine općine, poticanje aktivnosti putem posebnih programa i projekata od interesa za općinu tj. njene žitelje, opće i kadrovske poslove, obavlja poslove i evidenciju iz područja rada i radnih odnosa, osigurava tehničke uvjete za rad Jedinstvenog upravnog odjela , arhiviranje i otprema pošte, poslovi prijave projekata na nacionalne i EU fondove, nabave roba i usluga, brige o komunalnom gospodarstvu, 
unapređenja mjesne samouprave i drugo.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Nikolina Crnković Đorđević

Nikolina Crnkovic Dordevic

Referent – komunalni redar

Igor Bukovac

Igor Bukovac

Administrativni referent

Anita Rački

Anita Rački

SAVJETNIK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE​

Nives Jurković​

Komunalni radnik

Marijan Burić

Čistačica

Violeta Tomljanović

Skip to content