Opcina Skrad Logo

Kontakt

Općina Skrad

Josipa Blaževića-Blaža 8
51 311 SKRAD
OIB: 37326349433

Općinski načelnik

Damir Grgurić, dipl.ing.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Nikolina Crnković Đorđević

Administrativni referent

Anita Rački

Referent - komunallni redar

Igor Bukovac

Radno vrijeme

Skip to content