Opcina Skrad Logo

Odluke i akti

Statut Općine Skrad

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Skrad

Etički odbor nositelja političkih dužnosti

Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Skrad od roditelja - korisnika usluga

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima kojima Općina Skrad nije osnivač

Odluka o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Skrad

Odluka o mjeri poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Skrad rekonstrukcijom stambenog prostora

Odluku o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Odluka o deficitarnim zanimanjima

Odluka o socijalnim stipendijama

Procjena od velikih rizika za Općinu Skrad

Skip to content