Područje Općine Skrad prostire se na površini od 53,85 km2 i prostorno je jedna od manjih jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije, čini samo 1,50% sveukupne kopnene površine te Županije. Na području Općine Skrad prema popisu iz 2001. godine, u 25 naseljenih mjesta je živjelo 1333 stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti iznosila je samo 24,7 stanovnika na km2, što je tri i više puta manje od prosjeka Županije (84,8 st/km2) i Republike Hrvatske (77,5 st/km2).

Prostor Općine Skrad nalazi se na sjeveroistoku Primorsko-goranske županije unutar koje graniči sa nekoliko jedinica lokalne samouprave iz iste županije (Općine Brod Moravice i Ravna Gora, te gradovi Delnice i Vrbovsko), duljina granica Općine iznosi 44 km. Uski pojas naselja uz rijeku Kupu na području Grada Delnice dijeli Općinu Skrad od Republike Slovenije, pa se zato prostor ove Općine može smatrati širim pograničnim područjem, a to je ujedno i brdsko-planinsko područje. Područje Općine većim dijelom zaprema visoki gorski prostor (visine 700-800 m) koji se prema sjeveru snizuje prema Kupskoj dolini (oko 200 m.n.m.). Veći dio naselja u južnom dijelu Općine izgrađen je između 400 i 600 m.n.m. općinsko središte na 703 m.m.m., a na manjem i nižem sjevernom dijelu Općine naselja su razmještena između 400 i 600 m.n.m.

 
     
     
     
 
Dobrodošli