Naslovnica
Dokumenti Općine
Općinska uprava
Sjednice Općinskog vijeća
Povijest
Grb Općine
Proračun Općine
Opć. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natječaji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvještaji
proračuna
Porez na nekretnine
Informiranje
Službene novine
Općine Skrad
Komunalna infrastruktura
Korisni linkovi
Zaštita osobnih podataka
EU projekti
Savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću
Kontakti
 
 
  
   
 
Financijski izvještaji proračuna Općine Skrad za 01.01.2022.-31.12.2022.g.
 
Financijski izvještaj proračuna Općine Skrad
 
Bilješke uz financijski izvještaj Općine Skrad
 
Potvrda Fine i Referentna stranica
 
Odobrenje produžetka roka
 
 
Financijski izvještaji proračuna Općine Skrad za 01.01.2022.-30.06.2022.g.
 
Financijski izvještaj proračuna Općine Skrad
 
Bilješke uz financijski izvještaj Općine Skrad
 
Potvrda Fine i Referentna stranica
 
 
Financijski izvještaji proračuna Općine Skrad za 01.01-31.03.2022.g.
 
Referentna stranica
 
Financijski izvještaji proračuna Općine Skrad za 01.01-31.03.2022.g.
 
 
Financijski izvještaji Proračuna Općine Skrad za 2021.godinu
 
Financijski izvještaji proračuna Općine Skrad za 2021.
 
Bilješke uz financijske izvještaje Općine Skrad za 2021. godinu
 
Potvrda Fine i Referentna stranica
 
 
Financijski izvještaji Proračuna Općine Skrad za 2020.godinu
 
Financijski izvještaji proračuna Općine Skrad za 2020.
 
Bilješke uz financijske izvještaje Općine Skrad za 2020. godinu
 
Potvrda Fine
 
Referentna stranica
 
Odobrenje
 
 
Financijski izvještaji Proračuna Općine Skrad za 2019.godinu
 
Financijski izvještaji proračuna Općine Skrad za 2019. godinu
 
Bilješke uz financijske izvještaje Općine Skrad za 2019. godinu
 
Referentna stranica i potvrda Fine
 
 
Financijski izvještaji Proračuna Općine Skrad za 2018.godinu
 
Financijski izvještaji proračuna Općine Skrad za 2018. godinu
 
Bilješke uz financijske izvještaje proračuna Općine Skrad za 2018. godinu
 
 
Financijski izvještaji Proračuna Općine Skrad za 2017.godinu
 
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna
 
Referentna stranica
 
Financijski izvještaj R22
 
Financijski izvještaj R23
 
Bilješke uz financijske izvještaje
 
Tablice uz financijske izvještaje
 
 
Financijski izvještaji Proračuna Općine Skrad za 2016.godinu
 
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 
Referentna stranica - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1.1.2016. -
3) 31.12.2016.
 
Obrazac PR-RAS - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje: 1.1.2016. - 31.12.2016.
 
Obrazac RAS-funkcijski - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje: 1.1.2016. - 31.12.2016.
 
Obrazac P-VRIO - Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1.2016. - 31.12.2016.
 
Obrazac BIL - Bilanca stanje na dan 31.12.2016.
 
Obveze - Izvještaj o obvezama za razdoblje: 1.1.2016. - 31.12.2016.
 
Bilješke - uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2016-31.12.2016.
 
 
 
Financijski izvještaji Proračuna Općine Skrad za 2015.godinu
 
Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015. – referentna stranica
 
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015. – obrazac PR-RAS
 
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015. – obrazac RAS - funkcijski
 
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015. – obrazac P-VRIO
 
Bilanca – stanje na dan 31.12.2015. – obrazac BIL
 
Izvještaj o obvezama za razdoblje 01.10.2015.-31.12.2015. – Obveze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Biciklističke staze Općine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Općine Skrad
 
 

Obavijesti vezane uz koronavirus
 
 

Izbori za Hrvatski
sabor 2020.
 

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske