Naslovnica
Dokumenti Općine
Općinska uprava
Sjednice Općinskog vijeća
Povijest
Grb Općine
Proračun Općine
Opć. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natječaji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvještaji
proračuna
Porez na nekretnine
Informiranje
Službene novine
Općine Skrad
Komunalna infrastruktura
Korisni linkovi
Zaštita osobnih podataka
EU projekti
Savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću
Kontakti
 
 
  
   
 
 
 

O P Ć I N A  S K R A D - P R I J A T E LJ  D J E C E
NAJ-AKCIJE

 

Najakcija 2017. - Dječje igre

Pohvala za najakciju 2017. - Dječje igre

9. Susret gradova i općina – prijatelja djece - Jastrebarsko, 17.10.2015.

Najakcija 2015. - Učimo plešući

Povelja za najakciju 2015. - Učimo plešući

Izvješće o provedbi akcije "Gradovi i općine - prijatelji djece" za 2014. godinu

Izvješće o provedbi akcije "Gradovi i općine - prijatelji djece" za 2013. godinu

Izvještaj o akciji "Općina-prijatelj djece" za 2008.g.

Izvješće o provedbi Naj-akcije "Biciklijada 2008 - Hrvatski olimpijski dan"

Izvještaj o akciji "Općina-prijatelj djece" za 2007.g.

Naj akcija za 2007 godinu

Izvješće o akciji "Gradovi i općine - prijatelji djece" za 2006. godinu

 

 

 
 

Biciklističke staze Općine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Općine Skrad
 
 

Obavijesti vezane uz koronavirus
 
 

Izbori za Hrvatski
sabor 2020.
 

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske