Naslovnica
Dokumenti Op�ine
Op�inska uprava
Sjednice Op�inskog vije�a
Povijest
Grb Op�ine
Prora�un Op�ine
Op�. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natje�aji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvje�taji
prora�una
Porez na nekretnine
Informiranje
Slu�bene novine
Op�ine Skrad
Komunalna infrastruktura
Korisni linkovi
Za�tita osobnih podataka
EU projekti
Savjetovanje sa
zainteresiranom javno��u
Kontakti
 
 
  
   

 

Odluka o izvršavanju proračuna 2024_

 

Proračun za 2024. sa projekcijama za 2025. i 2026_

 

Proračun OS-II. izmj. i dop. 2023

 

PRORAČUN OPĆINE SKRAD ZA 2024-obrazloženje

 

Obrazloženje Proračuna 2023.-II. izmj.i dop

 

Odluka o izvrsavanju proracuna 2024_
 
Proračun za 2024. sa projekcijama za 2025. i 2026_ i PRORAČUN OPĆINE SKRAD ZA 2024-obrazloženje
 
Proračun OS-II. izmj. i dop. 2023 i Obrazloženje Proračuna 2023.-II. izmj.i dop
 
Proracun za 2022.g. izvrsenje proracuna i obrazlozenje
 
I. Izmjene i dopune Prora�una za 2023. i obrazlo�enje
 
Proracun u malom Opcine Skrad za 2023. - Vodic za građane
 
Prora�un za 2023. i projekcija prora�una za 2024. i 2025. godinu (Word format) i obrazlo�enje prora�una za 2023. i projekcija prora�una za 2024. i 2025.godinu
Odluka o izvr�avanju prora�una 2023. god.

Odluka o sukcesivnom pokri�u manjka iz prethodnih godina
 
Odluka o II. izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2022. (Word format) i obrazlo�enje Odluke o II. izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2022. godinu
Odluka o II. izmjeni i dopuni odluke o izvr�avanju Prora�una 2022.g.
 
Polugodi�nji izvje�taj o izvr�enju Prora�una Op�ine Skrad za 2022.g. i obrazlo�enje uz polugodi�nji izvje�taj o izvr�enju prora�una za 2022.g.
 
Godi�nji izvje�taj o izvr�enju Prora�una Op�ine Skrad za 2021.g. (i obrazlo�enje)
 
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2022.g. (i obrazlo�enje)
 
Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o izvr�avanju Prora�una Op�ine Skrad za 2022.g.
 
Prora�un u malom Op�ine Skrad za 2022.g. - Prora�unski vodi� za gra�ane
 
Prora�un Op�ine Skrad za 2022.g. i projekcija za 2023. i 2024.g.
 
Odluka o izvr�avanju Prora�una Op�ine Skrad za 2022.g.
 
Polugodi�nji izvje�taj o izvr�enju Prora�una Op�ine Skrad za 2021.g.
 
Obrazlo�enje polugodi�njeg izvje�taja o izvr�enju prora�una Op�ine Skrad za 2021.g.
 
Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2021.g.
 
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2021.g.
 
Godi�nji izvje�taj o izvr�enju Prora�una Op�ine Skrad za 2020. godinu.
 
Obrazlo�enje uz godi�nji izvje�taj o izvr�enju Prora�una Op�ine Skrad za 2020. godinu.
 

Prora�un Op�ine Skrad za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.g.

 

Prora�un u malom za 2021. godinu (Vodi� za gra�ane)

 

Odluka o izvr�avanju Prora�una Op�ine Skrad za 2021.g.

 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2020.g.

 

Polugodi�nji izvje�taj o izvr�enju Prora�una Op�ine Skrad za 2020. godinu

Obrazlo�enje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz polugodi�nji izvje�taj o izvr�enju prora�una za 2020. godinu

 
Godi�nji izvje�taj o izvr�enju Prora�una Op�ine Skrad za 2019. godinu.
 
Obrazlo�enje uz godi�nji izvje�taj o izvr�enju Prora�una Op�ine Skrad za 2019. godinu.
 
Prora�un Op�ine Skrad za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 
Odluka o izvr�avanju Prora�una Op�ine Skrad za 2019. godinu
 
Odluka o tre�oj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2019. godinu
 
Polugodi�nji izvje�taj o izvr�enju Prora�una Op�ine Skrad za 2019. godinu
 
Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2019. godinu
 
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2019. godinu.
 
Godi�nji izvje�taj o izvr�enju Prora�una Op�ine Skrad za 2018. godinu.
 
Prora�un Op�ine Skrad za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 
Odluka o izvr�avanju Prora�una Op�ine Skrad za 2019. godinu
 
Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2018.g.
 
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2018.g.
 
Polugodi�nji izvje�taj o izvr�enju Prora�una Op�ine Skrad za 2018.g.
 
Godi�nji izvje�taj o izvr�enju Prora�una Op�ine Skrad za 2017.g.
 
Prora�un Op�ine Skrad za 2018. godinu
 
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2017. godinu
 
Prijedlog prora�una Op�ine Skrad za 2018. godinu
 
Polugodi�nji izvje�taj o izvr�enju prora�una Op�ine Skrad za 2017. godinu
 
Godi�nji izvje�taj o izvr�enju prora�una Op�ine Skrad za 2016. godinu
 
Prora�un Op�ine Skrad za 2017. g. i projekcija za 2018. i 2019.g.
 
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2016.g.
 
Polugodi�nji izvje�taj o izvr�enju prora�una Op�ine Skrad za 2016.g.
 
Godi�nji izvje�taj o izvr�enju prora�una Op�ine Skrad za 2015.g.
 
Prora�un Op�ine Skrad za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018.godinu
 
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni prora�una Op�ine Skrad za 2015. godinu
 
Godi�nji izvje�taj o izvr�enju prora�una Op�ine Skrad za 2014. godinu
 
Prora�un Op�ine Skrad za 2015. i projekcija za 2016. i 2017. godinu
 
Odluka o drugoj izmjeni i dopuni prora�una Op�ine Skrad za 2014. godinu
 
Polugodi�nji izvje�taj o izvr�enju Prora�una Op�ine Skrad za I-VI.2014.g.
 
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni prora�una Op�ine Skrad za 2014. godinu
 
Prora�un Op�ine Skrad za 2014.g.
 

Odluka o izvr�avanju Prora�una Op�ine Skrad za 2014.g.

 
Godi�nji izvje�taj o izvr�enju prora�una Op�ine Skrad za 2013. godinu
 
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni prora�una Op�ine Skrad za 2013. godinu
 
Polugodi�nji obra�un Prora�una Op�ine Skrad za I.-VI.2013. godine PDF [417kb]
 
Prora�un Op�ine Skrad za 2013. - PDF [159kb]
 
Projekcija prora�una Op�ine Skrad za razdoblje 2013. - 2015. - PDF [162kb]
 
Rekapitulacija projekcije prora�una Op�ine Skrad za razdoblje 2013. - 2015. - PDF [64kb]
 
Prora�un Op�ine Skrad za 2012. - PDF [156kb]
 
Rebalans prora�una Op�ine Skrad za 2011. - PDF [182kb]
 
Prora�un Op�ine Skrad za 2011. - PDF [192kb]
 
Prora�un Op�ine Skrad za 2010. - PDF [191kb]
 
Godi�nji obra�un prora�una za 2009.g. - PDF [348kb]
 
Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni prora�una Op�ine Skrad za 2009.g. - PDF [383kb]
 
Odluka o prvoj Izmjeni i dopuni prora�una Op�ine Skrad za 2009.g. - PDF [458kb]
 
Prora�un Op�ine Skrad za 2009.g. - PDF [255kb]
 
Godi�nji obra�un prora�una Op�ine Skrad za 2008.g. - PDF [235kb]
 
Odluku o II. izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2008.g. - PDF [183kb]
 
Odluka o I. izmeni i dopuni prora�una Op�ine Skrad za 2008.g. - PDF [207kb]
 
Prora�un Op�ine Skrad za 2008. - PDF [239kb]
 
 

Biciklisti�ke staze Op�ine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Op�ine Skrad
 
 

Obavijesti vezane uz koronavirus
 
 

Izbori za Hrvatski
sabor 2020.
 

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske