Naslovnica
Dokumenti Op�ine
Op�inska uprava
Sjednice Op�inskog vije�a
Povijest
Grb Op�ine
Prora�un Op�ine
Op�. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natje�aji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvje�taji
prora�una
Porez na nekretnine
Informiranje
Slu�bene novine
Op�ine Skrad
Komunalna infrastruktura
Korisni linkovi
Za�tita osobnih podataka
EU projekti
Savjetovanje sa
zainteresiranom javno��u
Kontakti
 
 
  
   
 
Savjetovanje 24.11.2023.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Skrad

OBRAZAC za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Skrad

 
Savjetovanje 15.11.2023.

JAVNI POZIV - za savjetovanje sa zainte resiranom javnoscu - Proračun 2024

Obrazac savjetovanja - Proračun 2024

Proračun za 2024. sa projekcijama za 2025. i 2026.

 
Savjetovanje 15.11.2023.

JAVNI POZIV - za savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu - Odlu ka II. izmjenama i dopunama Pro računa Općine Skrad za 2023

Obrazac savjetovanja - Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Skrad za 2023

Prijedlog Odluke o II. izmjnama i dopu nama Proračuna Općine Skrad za 2023

 
Savjetovanje 24.11.2023.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Skrad putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o porezima Općine Skrad. Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge i mišljenja o nacrtu prijedloga Odluke o porezima Općine Skrad putem priloženog obrasca na mail: pisarnica@skrad.hr do 14. prosinca 2023. godine.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o porezima Općine Skrad

OBRAZAC za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Prijedlog Odluke o porezima Općine Skrad

 
Savjetovanje 10.02.2023.

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni prora�una Op�ine Skrad za 2023. godinu

Obrazlo�enje odluke o I. izmjeni i dopuni prora�una Op�ine Skrad za 2023. godinu

Obrazac savjetovanja - Odluka o I. izmjeni i dopuni Prora�una za 2023.

 
Savjetovanje 27.12.2022.

Izvje��e o provedenom savjetovanju-Prora�un Op�ine Skrad za 2023. godinu i projekcija prora�una za 2024. i 2025.

Izvje��e o provedenom savjetovanju-Odluka o II. izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2022. godinu

 
Savjetovanje 13.12.2022.

Prora�un za 2023. i projekcija prora�una za 2024. i 2025. Godinu

Obrazlo�enje prora�una za 2023. i projekcija prora�una za 2024. i 2025. godinu

Obrazac savjetovanja - Prora�un za 2023. i projekcija prora�una za 2024. i 2025. godinu

 
Savjetovanje 13.12.2022.

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni prora�una Op�ine Skrad za 2022. godinu

Obrazlo�enje Odluke o II. izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2022. godinu

Obrazac savjetovanja - Odluka o II. izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2022. godinu

 
Savjetovanje 1.07.2022.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Plana razvoja Gorskog kotara 2022.-2027.

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

Prijedlog Plana razvoja Gorskog kotara 2022.-2027.

 
Savjetovanje 1.07.2022.

Obrazlo�enje Odluke o I. izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2022. godinu

Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2022. godine

Obrazac savjetovanja-Prora�un 2022.

 
Savjetovanje 10.03.2022.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u - Idejno rje�enje ure�enja gornjeg parkirali�ta

Obrazac savjetovanja - Idejno rje�enje ure�enja gornjeg parkirali�ta

Idejno rje�enje ure�enja gornjeg parkirali�ta

 
Savjetovanje 2.03.2022.

Izvje��e o provedenom savjetovanju - Odluka o na�inu pru�anja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Op�ini Skrad

 
Savjetovanje 10.01.2022.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u

Obrazac savjetovanja - Odluka o na�inu sakupljanja otpada

Odluka o na�inu pru�anja sakupljanja kom.otpada

 
Savjetovanje 22.12.2021.

Izvje��e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno��u o Nacrtu prijedloga Prora�una Op�ine Skrad za 2022.g. i projekcijom prora�una za 2023. i 2024.g.

 
Savjetovanje 13.12.2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Prora�una Op�ine Skrad za 2022. i projekciju prora�una za 2023. i 2024. godinu

Prora�un 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Savjetovanje 27.09.2021.

Izvje��e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno��u o prijedlogu Odluke o mjerama za poticanje rje�avanja stambenog pitanja mladih obitelji na podru�ju Op�ine Skrad

 
Savjetovanje 27.09.2021.

Izvje��e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno��u o prijedlogu Odluke o sufinanciranju boravka djece u dje�jim vrti�ima kojima Op�ina Skrad nije osniva�

 
Savjetovanje 23.09.2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o sufinanciranju boravka djece u dje�jim vrti�ima kojima Op�ina Skrad nije osniva�

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dje�jim vrti�ima kojima Op�ina Skrad nije osniva�

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Savjetovanje 23.09.2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o mjerama za poticanje stambenog pitanja mladih obitelji na podru�ju Op�ine Skrad

Odluka o mjerama za poticanje stambenog pitanja mladih obitelji na podru�ju Op�ine Skrad

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Izvje��e 4.08.2021.

izvje��e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2021. godinu

 
Javni poziv 23.07.2021.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2021. godinu

Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2021. godinu

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javno��u

 
Javni poziv 17.06.2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o prvim izmjenama i dopunama odluke o na�inu pru�anja javne usluge prikupljanja mije�anog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o na�inu pru�anja javne usluge prikupljanja mije�anog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Javni poziv 24.01.2019.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o pau�alnom oporezivanju kreveta i smje�tajnih jedinica na podru�ju Op�ine Skrad i pripadaju�i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi i pripadaju�i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o komunalnom doprinosu Op�ine Skrad i pripadaju�i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Javni poziv 27.12.2018.

Izvje��e o provedenom savjetovanju - Druga izmjena i dopuna Prora�una za 2018. godinu

Izvje��e o provedenom savjetovanju - Prora�un Op�ine Skrad za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

 
Javni poziv 21.12.2018.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o dono�enju prora�una Op�ine Skrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu i pripadaju�i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Javni poziv 21.12.2018.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o drugoj izmjeni i dopuni prora�una Op�ine Skrad za 2018. godinu i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Izvje��e 21.05.2018.

izvje��e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno��u o Nacrtu prijedloga Plana Gospodarenja otpadom Op�ine Skrad za razdoblje 2018.-2023. godine

 
Javni poziv 20.04.2018.

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Plana gospodarenja otpadom Op�ine Skrad za razdoblje 2018. - 2023. godine

- Obrazac a sudjelovanje u postupku

- Nacrt prijedloga Plana Gospodarenja otpadom Op�ine Skrad za razdoblje 2018.-2023. godine

 
Javni poziv 3.07.2017.

Informiranje i savjetovanje s javno��u i zainteresiranom javno��u u postupku izrade izmjena i dopuna Strategije razvoja Op�ine Skrad 2015-2020

Odluka

Savjetovanje

Obrazac

 
Javni poziv 14.06.2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u za nacrt prijedloga Odluke o lokalnim porezima Op�ine Skrad

Odluka

Savjetovanje

Obrazac

 
Javni poziv 14.06.2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u za nacrt prijedloga Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik

Savjetovanje

Obrazac

 
 
 

Biciklisti�ke staze Op�ine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Op�ine Skrad
 
 

Obavijesti vezane uz koronavirus
 
 

Izbori za Hrvatski
sabor 2020.
 

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske