Naslovnica
Dokumenti Op�ine
Op�inska uprava
Sjednice Op�inskog vije�a
Povijest
Grb Op�ine
Prora�un Op�ine
Op�. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natje�aji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvje�taji
prora�una
Porez na nekretnine
Informiranje
Slu�bene novine
Op�ine Skrad
Komunalna infrastruktura
Korisni linkovi
Za�tita osobnih podataka
EU projekti
Savjetovanje sa
zainteresiranom javno��u
Kontakti
 
 
  
   
 
Dnevni red
 
 
Saziv za 19. sjednicu Opcinskog vijeca Opcine Skrad
 
Saziv za 18. sjednicu Opcinskog vijeca Opcine Skrad
 
Saziv za 15. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za nastavak 14. sjednice Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 14. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 13. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 12. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 11. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 9. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 8. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 7. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 6. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 5. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 3. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 2. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
 
 
Saziv za 24. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 23. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 22. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 21. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 20. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 19. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 18. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 17. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 15. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 14. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 13. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 12. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 11. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 10. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 8. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 7. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 6. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 5. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 4. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 3. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 2. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za konstituiraju�u sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
 
 
Saziv za 26. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 25. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 24. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 23. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 22. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 20. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 19. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 18. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 17. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 16. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 14. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 13. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 12. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 11. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 10. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 8. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 7. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 6. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 5. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 4. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 3. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 2. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad
 
Saziv za 1. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 

 

 
 

Biciklisti�ke staze Op�ine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Op�ine Skrad
 
 

Obavijesti vezane uz koronavirus
 
 

Izbori za Hrvatski
sabor 2020.
 

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske