Opcina Skrad Logo

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo čije predstavnike biraju građani općine i obavlja poslove koje su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug, donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti općine te obavlja i  druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom općine Skrad.

Općinsko vijeće u ovom sastavu izabrano je na lokalnim izborima održanim dana 16.05.2021. godine.

opcinsko vijece skrad

PredsjedniK Općinskog vijeća
HDZ

Tonček Kezele, ing. el.

PotpredsjedniK Općinskog vijeća
HDZ

Dubravko Mance

Potpredsjednica Općinskog vijeća
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Ivana Poljančić Beljan, doc.dr.sc.

Član
HDZ

Ivan Crnković, bacc.ing.sec.

Član
HDZ

Natali Ribić

Član
HDZ

Josip Jurković

Član
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Danijel Bertović

Član
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Josip Crnković, inc.

Član
SDP

Helga Grgurić

Skip to content