Opcina Skrad Logo

Povijest i zemljopis

Godine 1694. prvi je put zabilježeno ime Skrad za maleno kmetsko naselje koje je tada osnovano, kad je osam kmetova od vlastelinstva u Brodu na Kupi tu dobilo zemlju i pravo da osnuju naselje. Novo je naselje u upravnom pogledu potpadalo pod sučiju u Velikom Selcu, što govori da je Skrad u svojim počecima bio doista obično kmetsko seoce. Poznato je da je područje današnje općine Skrad bilo naseljeno znatno ranije, ali je u naletima turskih pljačkaških četa opustošeno, posebice tijekom 16. stoljeća. Dio stanovništva tada je stradao, dio su Turci odveli u ropstvo, a jedan se dio spasio bijegom preko Kupe u Sloveniju. Kad su u 17. stoljeću naleti Turskih pljačkaša prestali, Brodsko je vlastelinstvo počelo obnavljati opustošena sela. Iz Slovenije su se vratili potomci prebjega i donijeli ovamo kajkavski dijalekt koji je potisnuo čakavštinu kojom se u Gorskom kotaru govorilo prije Turskih pustošenja. Novi je dijalekt, poznat kao goranska kajkavština, ostao sve do danas.

Skrad se tijekom 18. stoljeća vrlo sporo razvijao pa je još 1805. imao 13 kuća, 14 obitelji i 114 stanovnika. Ključni se poticaj u razvitku Skrada zbio kad je kroza nj sagrađena u svoje vrijeme vrlo moderna cesta što je povezala Rijeku s Karlovcem. Kroz Skrad cesta je sagrađena 1806. godine, odnosno točno prije 200 godina, a do Netretića kod Karlovca 1809. godine. Nastavak radova prekinuo je rat u koji je Europu uvukao francuski car Napoleon 1. Francuzi su novu cestu dovršili do Karlovca i nazvali je po Napoleonovoj supruzi Mariji Lujzi, Lujzinskom cestom. Za razvitak Skrada ni jedan događaj nije toliko značajan kao dovršenje Lujzinske ceste. Novom se cestom odvijao živ promet. Procjenjuje se da je njome dnevno prolazilo i do 1000 vozila. U prijevozništvo se uključivalo i lokalno stanovništvo sa svojim zaprežnim vozilima, a u Skradu je otvoreno konačište za putnike i staje za stoku i vozila koja su prometovala cestom. Skrađani su tako vrlo rano naučili poslovati sa strancima pa im ugošćavanje putnika nije od tada bilo strano.

Drugi važan poticaj za napredak Skrada zbio se 1873. godine kad je dovršena željeznička pruga, koja je također prošla kroz Skrad, povezavši panonsku unutrašnjost Hrvatske s Kvarnerskim primorjem i lukom u Rijeci. Skrad se tako našao na dvjema važnim prometnicama koje su, svaka na svoj način, obilježile život i razvitak Skrada tijekom 19. i u 20. stoljeću. Zahvaljujući prometnoj povezanosti i prirodnim ljepotama kraja te povoljnim klimatskim utjecajima na život i zdravlje ljudi, Skrad je početkom 20. stoljeća postao poznato turističko odredište u koje su ljudi dolazili na oporavak i liječenje, u povoljnim planinskim uvjetima, bolesti dišnih organa. Zato i jest u Skradu već 1914. godine osnovano Društvo za promet stranaca koje se brinulo da se mjesto što bolje pripremi za prihvaćanje gostiju što su ovamo dolazili na odmor, oporavak i klimatsko liječenje.

Razdoblje do početka Drugog svjetskog rata doživljavamo kao zlatno doba skradskog turizma i općeg napretka. U tomu je razdoblju, 1920. godine otvoren hotel “Zeleni vir”, 1921. godine sagrađena je hidro centrala u Zelenom viru, otvoren je pansion “Verin bor” koji je uređen i vođen na razini tada poznatih švicarskih pansiona, sagrađeni su objekti za oporavak i odmor na Šiljaru, razvijao se turizam i kao privatna djelatnost. U Skrad su tada dolazili turisti na odmor, oporavak i liječenje iz mnogih dijelova tadašnje države.

Nakon Drugog svjetskog rata Skrad je svoj turistički razvitak zasnivao na tranzitnom turizmu. Kada je u novije vrijeme otvorena nova, suvremena auto-cesta koja je mimoišla Skrad, u životu našega mjesta nastao je zastoj jer je izostao promet koji je tada bio važan za njegov razvitak. Opći su životni tijekovi tada u našemu mjestu usporeni ili posve zastali pa se sada nastoji oživiti zdravstveno-rekreacijski turizam i vratiti Skradu ono značenje kakvo je nekada imao. U tome su, na našu sreću, ostvareni prvi rezultati koji nam dozvoljavaju da s optimizmom gledamo u budućnost.

Zemljopis

Općina Skrad zauzima površinu od 53,85 km2 i prostorno je jedna od manjih jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije. Prostor Općine Skrad nalazi se na sjeveroistoku Primorsko-goranske županije unutar koje graniči sa nekoliko jedinica lokalne samouprave iz iste županije (Općine Brod Moravice i Ravna Gora, te gradovi Delnice i Vrbovsko)

Visoki gorski prostor (visine 700-800 m) se prema sjeveru snizuje prema Kupskoj dolini (oko 200 m.n.v.) te je iz mjesta vidljiva dolina rijeke Kupe i slovenske planine. Uski pojas naselja uz rijeku Kupu na području Grada Delnice dijeli Općinu Skrad od Republike Slovenije.

Skrad se nalazi na 700 m nadmorske visine , naselja su raspoređena po brežuljcima te na padinama Skradskog vrha gdje se može uživati na planinarskim stazama i odmorištima. Obronci Skradskog vrha također obiluju izvorima pitke vode. Pogodan prirodni položaj , bujna crnogorična i bukova šuma i umjerena kontinentalna klima, čine mjesto pogodnim za život. Podno mjesta, u kanjonu nalaze se zaštičeni rezervati prirodnih vrijednosti Zeleni vir i Vražji prolaz koja su također i poznata izletišta. Na području Vražjeg prolaza i Zelenog vira obitava divokoza i muflon, a na cijelom području Skrada veliki je broj jelenske divljači, medvjeda, divlje svinje te preko 40 vrsta sisavaca. Bogat ptičji svijet čine ptice koje se tu gnijezde kao npr. tetrijeb gluhan, sova ušara, planinska sova, voden kos, šojka, djetlić, plavetna sjenica, drozd cikelj. Predio Skradskog vrha bogat je tisom i božikovinom. Prostor je to s velikim brojem endemskih vrsta bilja. Najznačajniji vodozemac je daždevnjak. Valja spomenuti i bogatstvo cvrčaka i poznatog zaštićenog leptira apolon, ali i zmija kao što su poskok, bjelouška, crna poljarica te gušter zelembać. 

Popularan je i lov a područje obiluje bobičastim voćem, gljivama, ljekovitim biljem.

Skip to content