Opcina Skrad Logo

Predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje

Predškolski odgoj

Na području Općine Skrad ustrojena je Ustrojbena jedinica predškolskog odgoja (dječji vrtić) pri Osnovnoj školi Skrad koju iz Proračuna financira Općina Skrad. Dječji vrtić u Skradu postoji još od 1974. godine, a od 2009. godine ustrojen je cjelodnevni program. U Dječjem vrtiću djeluje 1 odgojna skupina i to mješovita odgojno-obrazovna skupina u redovitom programu djece u dobi od 3 godine do polaska u školu. Za djecu do 3. godine starosti Općina Skrad sufinancira boravak u jaslicama izvan područja Općine Skrad.

Upisi u dječji vrtić održavaju se u svibnju/lipnju, a  sve informacije mogu se pronaći na Službenoj Internet stanici Osnovne škole Skrad: www.os-skrad.skole.hr/skola/vrtic. Trenutno u Dječjem vrtiću boravi 18 djece, a do kraja pedagoške godine biti će popunjen kapacitet (kada djeca koja se nalaze u jaslicama izvan područja Općine Skrad ostvare uvjete (godine) za boravak u Dječjem vrtiću Skrad). (podatak od veljače 2024.)

Za sve dodatne informacije o vrtiću obratite se na kontakte Osnovne škole Skrad ili Općine Skrad:

Osnovnoškolsko obrazovanje

Na području Općine Skrad djeluje 1 osnovnoškolska ustanova – Osnovna škola Skrad. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju Osnovna škola Skrad kao javna ustanova obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja djece i mladih.
Početak organizirane nastave u Skradu započeo je oko 1876. g. kada je počela s radom Opća pučka škola. 100 godina školstva u Skradu obilježeno je 1977. g., 2011.g. obilježena je 135. godišnjica školstva, a 2016. g., 140. godišnjica školstva u Skradu.
Nova školska zgrada izgrađena je 1977. g. Područne škole u sastavu Osnovne škole Skrad bile su PŠ Divjake (1957. – 1971. g.) i PŠ Gornja Dobra (1957. – 1971. g.). OŠ Skrad u svom sastavu ima još jednu područnu školu, Kupjak (od 1960./61. -2023. šk. god.).

Djelatnosti Osnovne škole Skrad:

• opće obrazovanje djece i mladih
• vođenje evidencije kod upisa i ispisa djece u Školu
• vođenje evidencije uz organiziranje i provedbu nastave te drugih odgojno-obrazovnih oblika rada
• vođenje evidencije o učeničkim postignućima kroz vrednovanje i ocjenjivanje
• vođenje evidencije o pedagoškim mjerama
• vođenje evidencije te organizacija predmetnih i razrednih ispita
• vođenje evidencije o izdavanju potvrda, javnih isprava
• bilježenje podataka u e – Maticu na kraju odgojno-obrazovnog rada

Trenutno je u Osnovnu školu Skrad upisano 56 djece (podatak od siječnja 2024.)

Osnovnom školom Skrad upravlja ravnateljica i Školski odbor.

Skip to content