Opcina Skrad Logo

Povećane naknade za novorođenu djecu (1. dijete 900, 2. 1.200, a treće 2.000 eura)

OPĆINA SKRAD POVEĆALA NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU: ZA ROĐENJE 1. DJETETA 900,00 EURA, 2. DJETETA 1.200,00 EURA, A 3. I SVAKOG DALJNJEG 2.000,00 EURA

Općinski načelnik u skladu sa pronatalitetnom politikom Općine Skrad predložio je značajno povećanje novčane pomoći za novorođenu djecu, odnosno za rođenje prvog djeteta predložio je povećanje sa 331,81 eura na 900,00 eura, drugog djeteta sa 398,17 eura na 1.200,00 eura, a trećeg i svakog daljnjeg djeteta na 2.000,00 eura (dosadašnji iznosi pomoći su 464,52 eura za rođenje trećeg djeteta, 530,89 eura za rođenje četvrtog djeteta te 663,61 eura za rođenje petog, šestog i svakog daljnjeg djeteta). Pravo na novčanu pomoć imaju roditelji s prebivalištem na području Općine Skrad od kojih barem jedan roditelj treba imati prijavljeno prebivalište na području Općine Skrad najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva, za dijete koje je prijavljeno na području Općine Skrad.

Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog ovih izmjena na sjednici održanoj 27. ožujka 2024. godine.

Izrazito smo sretno što smo omogućili povećanje pomoći, odnosno naknada za novorođenu djecu, uz sve druge mjere koje provodimo – sufinanciranje kupnje obiteljskih kuća i građevinskog zemljišta te izgradnje obiteljskih kuća za mlade obitelji, sufinanciranje rekonstrukcije obiteljskih kuća, prodaje građevinskog zemljišta za izgradnju obiteljskih kuća po povoljnijim cijenama, sufinanciranje boravka djece u jaslicama izvan područja Općine Skrad i simbolične cijene cjelodnevnog vrtića za svu djecu koja polaze dječji vrtić u Skradu u iznosu od 13,27 eura (nekadašnjih 100,00 kuna). Djeca u našoj Općini već godinama dobivaju besplatne knjige i radne bilježnice, poklone povodom blagdana svetog Nikole, sufinanciraju im se školski izleti, zatim sufinanciramo udruge koje provode programe u koji se djeca mogu besplatno uključiti (kuglanje, skijaško trčanje, ples u okviru Folklorne skupine, razne aktivnosti Društva naša djeca i drugo) te provodimo niz drugih manjih aktivnosti koje povećavaju kvalitetu života naše djece. S pravom možemo reći da smo „Općina prijatelj djece”. Uz sve poticaje koje nudimo, te uz zdraviji život koji mladim obiteljima nudi život u našoj ruralnoj sredini u odnosu na gradski užurbani tempo, vjerujemo da će biti sve više onih koji će se odlučiti svoj život organizirati upravo na području naše Općine.

Skip to content