Opcina Skrad Logo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke omjerilima za naplatu usluga Ustrojbene jedinice predškolskog

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o V. izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Izvještaji o provedenim savjetovanjima

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja II. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu

Skip to content